Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 48,30 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-13 10:00
Cena wywoławcza: 180 476,25
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5606/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Legnicka
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński  80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3, (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

13 stycznia 2017 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E1.10A (budynek E), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny o łącznej pow. 48,30 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Aktualnie po dokonaniu przebudowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni połączonej z przedpokojem i łazienki z WC,

położonej: 80-150 Gdańsk, Legnicka 17/4,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00049953/3.

Udział związany z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej o nr KW GD1G/00039219/3, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 15/100. Według zapisów w księdze wieczystej lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych, jednakże w ramach udziału w nieruchomości wspólnej właściciel lokalu korzysta z 2 pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 11,38 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 240 635,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 476,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 24 063,50 w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który dokonany ma być przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.