Komornik Sądowy przy SR w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Maciej Garczyński

ogłasza licytację na Działki o pow. 0,4466 ha i 0,0700 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-10 13:30
Cena wywoławcza: 122 666,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 779/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Bramka
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Andrzej Roguszka Z-ca Wojciech Wawrzynkowski (tel. (89) 757 54 42) ogłasza, że dnia

 

10 stycznia 2017 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr XI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej:

1.  działkę gruntu nr 58/2 o pow. 0,4466 ha położoną w miejscowości Bramka, gm. Morąg zabudowaną trzema budynkami: budynkiem gospodarczym murowanym o pu = 95 m2, połową drewnianej stodoły  o pu = 135 m2, częścią kurnika murowanego o pow. 712 m2. Ponadto północna część działki stanowi teren rekreacyjny porośnięty drzewami i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Na działce znajdują się oczka wodne. Część kurnika znajduje się na sąsiedniej działce 60/1. Nieruchomość obciążona służebnością. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW EL2O/00000176/4;

2. działkę nr 60/1 o pow. 0,0700 ha położoną  w miejscowości Bramka, gm. Morąg zabudowaną częścią kurnika posadowionego także na działce 58/2. Nieruchomość obciążona służebnością. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą nr KW EL2O/00009550/3.

 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 400,00na konto komornika:

Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 26 8843 0003 0032 4148 2000 0010

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 9.01.2017 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 757 54 42