KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA WE WROCŁAWIU EDYTA KARGUL

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny pow. użyt. 115,90 m2.

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 13:00
Cena wywoławcza: 417 309,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 4117/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Poniatowskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Edyta Kargul (tel. (71) 796 68 00) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w sali nr 242 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia ul. Podwale 30

odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przy ulicy Poniatowskiego 1/1B we Wrocławiu. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta numer WR1K/00124900/4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 115,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,20 m2. W skład lokalu wchodzą: sala główna, zmywalnia, dwa pomieszczenia kuchenne, dwa magazyny, biuro, WC oraz pomieszczenia zaplecza technicznego związane z funkcją użytkową lokalu;

stanowiącego własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 556 413,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 417 309,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 55 641,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 7.12.2016 r. w godz. 10:00 do 10:30. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 796 68 00