Komornik Sądowy przy SR w Działdowie Teresa Królikowska Kancelaria Komornicza Działdowo

ogłasza licytację na Działka zabudowana o powierzchni 10301 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 11:15
Cena wywoławcza: 455 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 5440/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Pierławki
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. (23) 697 23 02) ogłasza, że dnia

14 grudnia 2016 r. o godz. 11:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie mającego siedzibę przy Jagiełły 31, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 274 o powierzchni 10 301 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 416,82 m2 oraz architekturą ogrodową - oczko wodne, domki dla zwierząt, altana, zieleń, instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, zbiornik bezodpływowy (szambo), co węglowe (piec na Eco-groszek), kominek w salonie, nieruchomość jest ogrodzona; położonej: Pierławki, 13-200 Działdowo, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1D/00026853/4].

 

Suma oszacowania 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 607 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 455 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 60 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Działdowie 57 1240 5338 1111 0000 5060 4160.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.