Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń Kancelaria Komornicza w Krakowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 46,50 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-05 14:30
Cena wywoławcza: 203 653,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 2/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Racławicka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

5 stycznia 2017 r. o godz. 14:30

 

 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali D-134 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Krakowie przy ul. Racławickiej 46, o powierzchni 46,50 m2 (w tym powierzchnia przynależnego pomieszczenia piwnicznego 8,12 m2). Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00287364/9.

 

Suma oszacowana wynosi 271 538,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 203 653,50 zł.

Podane wartości są kwotami netto, bez podatku VAT. Do podanych kwoty należy doliczyć 8% stawkę podatku VAT należną na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika  31 1060 0076 0000 3260 0078 5546 w Banku BPH SA

Nieruchomość można oglądać w dniu 21.12.2016 roku o godzinie 13:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika - Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.