Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański

ogłasza licytację na Dziaka o powierzchni 0,0900 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:30
Cena wywoławcza: 70 095,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 782/13, 225/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Domaszowice
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KI1L/00030628/4


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVI odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, uzbrojonej w energię elektryczną i wodociąg, stanowiącej działkę nr: 141/1 o powierzchni 0,0900 ha, położonej w miejscowości Domaszowice, gmina Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, Obręb - 0005 Domaszowice,  dla której  Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00030628/4.

 

Suma oszacowania wynosi 93 460,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 095,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 346,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP 87 1240 4416 1111 0010 4604 3453, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.