Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 61,74 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 14:00
Cena wywoławcza: 221 250,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 25/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Żmudzka
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński (tel. (71) 799 89 01), radoslaw.baginski@komornik.pl) ogłasza, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej mieszczącego się we Wrocławiu, ul. Świebodzka 5 w sali nr 207 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 51-354 Wrocław, ul. Żmudzka 15/33 (brak odrębnej księgi wieczystej dla lokalu), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu (adres spółdzielni:  51-354 Wrocław, ul. Inflancka 4) przysługującego dłużnikowi.

 

Lokal mieszkalny nr 33 położony na X piętrze z wejściem z klatki schodowej, lokal obejmuje: kuchnię, przedpokój, łazienkę, WC oraz 3 pokoje; mieszkanie rozkładowe, z największego pokoju dostęp do loggii, w pokoju nr 2 balkon francuski. Powierzchnia użytkowa lokalu wg pomiarów z natury dokonanych przez biegłego wynosi: 61,74 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 295 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 500,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  49 1020 5242 0000 2002 0019 0769. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.