Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek

ogłasza licytację na Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Piwniczna-Zdrój

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 12:40
Cena wywoławcza: 4 632,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 25/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Piwniczna-Zdrój
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 12:40

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu VII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Muszynie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

nieruchomość gruntowa – działka ewidencyjna nr 4213 o powierzchni 0,1499 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1M/00012399/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 949,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 632,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości wynosi 694,90 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tutejszej Kancelarii

79 2030 0045 1110 0000 0274 2910 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na  poleceniu przelewu należy wpisać „RĘKOJMIA do Kmp 25/15”.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.