Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,3300 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 09:00
Cena wywoławcza: 53 700,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 24906N/11
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Godzisław
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 130/4 o powierzchni 0,3300 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Godzisław, gmina Grzmiąca (obręb ewidencyjny nr 0017 Godzisław),

dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KO1I/00006057/8).

 

Suma oszacowania wynosi 71 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 160,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07