Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość o pow. 62,25 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:30
Cena wywoławcza: 73 425,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 10918/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bobolicka
Miasto: Grzmiąca
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju, łączna powierzchnia 62,25 m2, z udziałem do lokalu związany jest udział we własności wspólnych części budynku które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali w prawie własności działek gruntu nr 11/12, nr 11/47, nr 11/48 i nr 11/49 do 7045/258003 części;

należącej  do dłużników: (…),

położonej: 78-450 Grzmiąca, Bobolicka 20C/5,

dla której  Sąd Rejonowy w Szczecinku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW KO1I/00047861/6.

 

Suma oszacowania wynosi 97 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 425,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 790,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku 09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07