Komornik Sądowy przy SR w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki Kancelaria Komornicza w Szczecinku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 75,90  m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 10:00
Cena wywoławcza: 81 133,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 7195/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Orła Białego
Miasto: Borne-Sulinowo
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI  OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krzysztof Robert Wisłocki (tel. (94) 372 02 07) ogłasza, że  dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni 75,90 m2,

należącego do dłużnika: (…),

położonego: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Orła Białego 13B/17, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „MORENY” w Bornem Sulinowie pod numerem: brak (adres spółdzielni: 78-449 Borne Sulinowo, ul. Kruczkowskiego 5) brak księgi wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 121 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 170,00.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Szczecinku

09 1240 3679 1111 0010 3948 9895

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 372 02 07