Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury

ogłasza licytację na Nieruchomość lokalowa w Głogowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:45
Cena wywoławcza: 70 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3371/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wolności
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:45

 

w sali nr 204 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, al. Wolności 22b/4, opisanej jako lokal stanowiący odrębną nieruchomość – nieruchomość lokalowa posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00085883/3, stanowiącej własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 70 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 962 § 1 kpc) w wysokości 9 400,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania) najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr

70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie przy ul. Rynek 45/2-3.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20