Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski

ogłasza licytację na Działki w Skitnie  

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 12:50
Cena wywoławcza: 25 950,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2155/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Skitno
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski (tel. (89) 762 65 67) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 12:50 i godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 3 w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należących do: (…), 

stanowiących:

1) niezabudowane działki gruntu nr geod. 44, 88/7 i 221/14 o łącznej pow. 1,820 ha,

położonej: 11-200 Bartoszyce, Skitno,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych  Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW OI1Y/00032368/0.

 

Suma oszacowania wynosi 34 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 460,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

2) niezabudowane działki gruntu nr geod. 75, 83 i 246 oraz zabudowane działki gruntu nr geod. 89, 89/2 o łącznej pow. 8,640 ha. Na działce nr 89 znajduje się budynek gospodarczy, na działce nr 89/2 znajduje się budynek mieszkalny nr 7 w zabudowie bliźniaczej oraz trzy budynki gospodarcze. Grunt działek ogrodzony. Budynek mieszkalny wybudowany w 1862 r. o pow. zabudowy 120 m2,

położonej: 11-200 Bartoszyce, Skitno,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych  Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr KW OI1Y/00005164/2.

 

Suma oszacowania wynosi 464 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 46 470,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.