Komornik Sądowy przy SR w Białogardzie Waldemar Matuszak Kancelaria Komornicza w Białogardzie

ogłasza licytację na Działka gruntu o pow. 20372 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 10:00
Cena wywoławcza: 1 243 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2134/14
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 1 Maja
Miasto: Białogard
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak (tel. (94) 312 00 65) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia:

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej: 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 47,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00037031/9,

w której skład wchodzi: działka gruntu nr 135 o powierzchni 20 372 m2 – użytek Ba tereny przemysłowe w obrębie ewidencyjnym nr 06 miasta Białogard, na której znajduje się kompleks budynków produkcyjnych, magazynowych i administracyjno-socjalnych o łącznej powierzchni zabudowy 2 818,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 1 865 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 243 333,33 zł.

Do kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT w wysokości 23%, o ile z obowiązujących przepisów będzie wynikał taki obowiązek.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 186 500,00 zł (art. 962 § 1 kpc). Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. O. Białogard 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Bliższe informacje o nieruchomości oraz operat szacunkowy przeglądać można na dwa tygodnie przed licytacją w kancelarii komornika.

Komornik zawiadamia, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji publicznej, może podlegać obowiązkowi podatkowemu podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 312 00 65