Komornik Sądowy przy SR w Białogardzie Waldemar Matuszak Kancelaria Komornicza w Białogardzie

ogłasza licytację na Dwie działki o pow. łącznej 388 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:30
Cena wywoławcza: 338 000,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1134/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Górnośląska
Miasto: Białogard
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Waldemar Matuszak (tel. (94) 312 00 65) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia:

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowej 1 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej: 78-200 Białogard, ul. Górnośląska 4,

dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1B/00008573/8,

w której skład wchodzą: dwie działki gruntu numer 418 i 419 o łącznej powierzchni 388 m2 oraz znajdujących się na działce nr 418 dwóch budynków: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, murowanego w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnego, obejmującego parter i poddasze o łącznej powierzchni użytkowej 168,8 m2 oraz budynku gospodarczego – garażowego, murowanego o łącznej powierzchni użytkowej 109,80 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 507 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 338 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 50 700,00 zł (art. 962 § 1 kpc). Rękojmię należy uiścić w kancelarii komornika lub wpłacić na rachunek bankowy komornika:

PKO BP S.A. O. Białogard 48 1020 2821 0000 1002 0024 9326

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Bliższe informacje o nieruchomości oraz operat szacunkowy przeglądać można na dwa tygodnie przed licytacją w kancelarii komornika.

Komornik zawiadamia, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji publicznej, może podlegać obowiązkowi podatkowemu podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (94) 312 00 65