Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Krakowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 10:00
Cena wywoławcza: 243 414,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 548/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Raciborska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali D-27 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego numer 4 położonego w Krakowie przy ul. Raciborskiej 10, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze KR1P/00331765/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 324 553,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 243 414,75 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania czyli kwotę 32 455,30 zł na rachunek bankowy komornika: 46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Cystersów 14/21, www.komornikwkrakowie.pl.