Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski

ogłasza licytację na Działka o pow. 19 arów zabudowana budynkiem mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 10:00
Cena wywoławcza: 364 530,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 411/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Gorlice
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Arkadiusz Krygowski Kancelaria Komornicza w Gorlicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Gorlicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: dz. nr 1332/6 o pow. 19 arów zabudowana nowobudowanym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym o pow. 185 m2, położonej w: Gorlice-Zagórzany, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00051016/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 546 795,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 364 530,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 30 2030 0045 1110 0000 0217 6730 Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.