Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Działka o pow. 1,0372 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 14:00
Cena wywoławcza: 98 475,95
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1341/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: 600-lecia
Miasto: Opole Lubelskie
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy ul. Stary Rynek 46 w sali nr III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

4/10 niewydzielonej części nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 2741 o pow. 1,0372 ha, stanowiącej grunt (PsIV), porośnięty chwastami i drzewami, ze znajdującymi się na niej ciekami wodnymi oraz słupami energetycznymi bez linii należącej do dłużnika: (…), położonej: 24-300 Opole Lubelskie, ul. 600-lecia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00068293/8].

 

Suma oszacowania wynosi 106 749,00 zł, (plus 23% VAT), tj. 131 301,27 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 475,95 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 130,13 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15.