Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Henryk Suszycki

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. o pow. 0,8400 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 13:00
Cena wywoławcza: 159 867,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1257/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ścinawica
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku  Henryk Suszycki (tel. (74) 811 04 39, 693 970 503) ogłasza, że dnia

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 226, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 57-300 Kłodzko, Ścinawica, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00069814/9. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę nr 118/4 AM-1, obręb Ścinawica o pow. 0,8400 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie budowy (2 kondygnacje i poddasze) o pow. użytkowej 156,12 m2. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową.

Suma oszacowania wynosi 239 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  159 867,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 980,00 w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21 2030 0045 1110 0000 0087 5540, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

W licytacji mogą uczestniczyć osoby niebędące rolnikami.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 811 04 39