Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 44,40 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 12:30
Cena wywoławcza: 90 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 831/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Kazimierza Wielkiego
Miasto: Góra
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr 204 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 15B/4, stanowiącej własność dłużników (…) opisanej jako lokal mieszkalny o pow. 44,40 m2 (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalno-usługowym na działce nr 2252/3. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00078755/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 90 00,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (art. 962 § 1 kpc) w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 12 000,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawiania, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię można uiścić także na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy nr 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20