Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,1341 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-27 15:00
Cena wywoławcza: 12 028,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 156/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Szczerbaków
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 grudnia 2016 r. godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położona w obrębie 0017 Szczerbaków, gmina Wiślica, jednostka ewidencyjna 260108_2 Wiślica, powiat buski, województwo świętokrzyskie, składająca się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 490/2 o powierzchni 0,1341 ha. Działkę ewidencyjna numer 490/2 w całości stanowią użytki rolne zabudowane B-R klasy Ivb. Działka niezabudowana, w całości porośnięta trawą, zaniedbana i nieużytkowana. Na działce zlokalizowana jest stacja transformatorowa słupowa, nad działką przebiegają napowietrzne linie energetyczne, stanowiącej własność dłużnika:

(…),

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00061286/0 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 038,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 12 028,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1 603,80 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju do Wydziału Cywilnego.