Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski

ogłasza licytację na Działki o łącznej pow. 1,9000 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:00
Cena wywoławcza: 1 590,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 598/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ruczynów
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 168, 358, 359/1, 422, i 573 o łącznej powierzchni 1,9000 ha, obręb 0031 Ruczynów, gmina Busko-Zdrój, jednostka ewidencyjna Busko-Zdrój - obszar wiejski, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Nieruchomości objęte są w księdze wieczystej numerem KW KI1B/00052542/7 w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiące wspólność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej: (…).

 

 

Działka ewidencyjna 168 w części północnej o pow. 1 200 m2 zabudowana murowanym budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym o pow. 74,8 m2 oraz dwoma murowanymi budynkami gospodarczymi. Na program użytkowy składa się piwnica, parter, strych. W dziale III księgi wieczystej o numerze KI1B/00052542/7 ustanowiona została służebność osobista, na rzecz Jadwigi Sztuk, polegającej na prawie dożywotniej i nieodpłatnej służebności osobistej zamieszkiwania w jednej izbie darowanego domu mieszkalnego od jego strony południowej wraz z prawem korzystania ze wszystkich urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszystkich domowników i wraz z prawem korzystania z 1/2 części zabudowań gospodarczych oraz prawie użytkowania nieruchomości o pow. 0,30 ha w działce oznaczonej numerem 168.

Wartości służebności stanowi kwotę 19 689,00 zł. Zabudowa sięga około 60 m w głąb działki. Nieruchomości położona przy drodze powiatowej – droga o nawierzchni asfaltowej. Część niezabudowana działki numer 168 użytkowana rolniczo, położona w sąsiedztwie obszarów zabudowanych, w terenach użytkowanych jako grunty orne – pow. 0,8400 ha. Dojazd poprzez część zabudowaną od strony północnej lub drogą śródpolną od strony południowej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 111 999,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 83 999,25 zł.

 

Działki ewidencyjne numer 358, 359/1 niezabudowane, użytkowane rolniczo. Położenie niekorzystne w oddaleniu od terenów zabudowanych, jako łąki trwałe -Ł klasy IV i V. Działki przylegają od siebie dłuższą granicą, są długie i wąskie. Pow. działki. 358 wynosi 0,0800 ha zaś działki 359/1 wynosi 0,1600 ha. Dojazd przez działki sąsiednie.

 

Nieruchomość oznaczona działką numer 358 oszacowana jest na kwotę: 1 060,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 795,00 zł.

Nieruchomość oznaczona działką numer 359/1 oszacowana jest na kwotę: 2 121,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1 590,75 zł.

Działka ewidencyjna 422 niezabudowana, użytkowana rolniczo. Położenie szczegółowe działki średniokorzyste, w terenach użytkowych jako grunty orne o pow. 0,2100 ha. Składa się z użytków jako grunty orne - R klasy IVb. Dojazd drogą śródpolną od strony północnej.

Nieruchomość oznaczona działką numer 422 oszacowana jest na kwotę: 4 226,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 3 169,50 zł.

Działka ewidencyjna oznaczona numerem 573 niezabudowana, użytkowana jako las. Położona w otoczeniu terenów użytkowanych jako lasy. Pow. wynosi 0,4900 ha. Dojazd drogą śródpolną zlokalizowaną od strony południowej działki.

Nieruchomość oznaczona działką numer 573 oszacowana jest na kwotę: 19 048,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 14 286,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania tj: nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju do Wydziału Cywilnego, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.