Komornik Sądowy przy SR w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. o pow. 1,1400 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 13:40
Cena wywoławcza: 118 717,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 35/97
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Machów
Województwo: lubelskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszka Bąk-Batowska (tel. (81) 827 23 15) ogłasza, że w dniu

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim mającego siedzibę przy Ul. Stary Rynek 46, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci dz. nr ewid. 187 położonej w miejscowości Machów, gm. Wilków, o pow. 1,1400 ha, stanowiącej grunt klasy Br, zabudowanej budynkiem mieszkalnym konstrukcji murowanej o pow. zabudowy ok. 100 m2, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, w pozostałej części działki znajdują się nasadzenia jabłoni 1-2 letnich, nasadzenia malin i sad jabłoniowy; dz. nr ewid. 124 o pow. 0,0400 ha, stanowiącej grunt klasy RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 125 o pow. 0,0600 ha, stanowiącej grunt klasy RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 126 o pow. 0,0600 ha, stanowiącej grunt klasy RII i RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 188 o pow. 0,0500 ha, stanowiącej grunt klasy RII i RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 189 o pow. 0,0900 ha, stanowiącej grunt klasy RII i RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 190 o pow. 0,0600 ha, stanowiącej grunt klasy RII i RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków; dz. nr ewid. 253 o pow. 0,1000 ha, stanowiącej grunt klasy RII i RIIIa, położonej w miejscowości Wilków Kolonia, gm. Wilków, należącej do dłużnika: (…), położonej: 24-313 Wilków, Machów, Wilków Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LU1O/00034215/1].

 

Suma oszacowania wynosi 158 290,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 717,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 829,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (81) 827 23 15