Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,55 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:30
Cena wywoławcza: 51 724,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1828/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wójtowa
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 760/1 o pow. 0,55 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użyt. 47,38 m2 z dobudowaną do niego szopą, drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. 18 m2, położonej w miejscowości Wójtowa, gm. Lipinki, posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00072539/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 77 586,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 oszacowania tj. kwotę 51 724,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj. 7 760,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA.

(o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

 

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Legionów 12/6A, nr tel. (18) 353 10 84.