Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk

ogłasza licytację na Lokal o pow. 62,71 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 15:00
Cena wywoławcza: 164 679,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1142/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Na Stoku
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

 

w VIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr 25, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego w miejscowości Kielce, os. Na Stoku 86/13, stanowiącego własność dłużników: (…),

posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00129485/0.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 219 572,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 164 679,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 21 957,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1142/15. 

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym. 

 

Opis lokalu:

Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku wieloklatkowego i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o całkowitej pow. użyt. 62,71 m2. Okna lokalu są skierowane na stronę wschodnią i zachodnią. Lokal posiada loggię od strony wschodniej.