Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o łącznej pow. 111,11  m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-19 13:10
Cena wywoławcza: 204 366,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 899/13
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lwowska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI - LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński (tel. (71) 799 89 01, e-mail: radoslaw.baginski@komornik.pl) ogłasza, że w dniu

 

19 grudnia 2016 r. o godz. 13:10

 

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mającego siedzibę we Wrocławiu, ul. Świebodzka 5 w sali nr 207 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny (lokal użytkowy) oraz związanego z prawem własności lokalu udziału w wysokości 796/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie wieczystego użytkowania działki gruntu objętych księgą wieczystą nr WR1K/00071890/3, położonego: Wrocław, ul. Lwowska 9/1A, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 205036 [NKW WR1K/00205036/8], stanowiącego na prawach wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej własność dłużników.

Nieruchomość położona w zachodniej części Wrocławia, w strefie śródmiejskiej, w dzielnicy Fabryczna, w granicach obrębu ewidencyjnego Grabiszyn, bezpośrednio przy ulicy Lwowskiej. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 111,11 m2 (oraz pomieszczenie przynależne 2,54 m2).

 

Suma oszacowania wynosi 306 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 366,67.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 655,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w przelewem na rachunek komornika, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Konto komornika: PKO Bank Polski S.A. III O. Centrum we Wrocławiu 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.