Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Pierzchnica

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-27 14:20
Cena wywoławcza: 41 444,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 696/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Pierzchnica
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju odbędzie się

 

DRUGA  LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 868 o powierzchni 0,2600 ha, objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8, położona w obrębie 0011 Pierzchnica, gmina Pierzchnica, jednostka ewidencyjna Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, bez dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej pełne - wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz energia elektryczna i telekomunikacyjna oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej, objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4, składająca się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 50/11, 50/12, 50/35 o łącznej powierzchni 0,2626 ha, położonych w miejscowości Pierzchnianka. Przedmiotowe działki tj. 50/11, 50/12, 50/35 wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi znajdującymi się na przedmiotowej nieruchomości tworzą jedną całość użytkową. Działka numer 50/11 to zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka oznaczona numerem 50/35 to utwardzony plac składowy. Na działce oznaczonej numerem 50/12 posadowiony jest budynek usługowo-handlowy, parterowy, niepodpiwniczony  o powierzchni użytkowej 349,9 m2, znajduje się parking dla samochodów, dwie bramy wjazdowe i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, w całości zagospodarowany. 

Nieruchomości jako działki objęte w wyżej wymienionych księgach wieczystych stanowią własność dłużników: (…).

 

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 868 oszacowana jest na kwotę: 62 166,00 zł.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4, oznaczona jako działki ewidencyjne o numerze 50/11, 50/12, 50/35 oszacowana jest na kwotę: 732 405,00 zł.

 

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji nieruchomości objętej księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8 (działka numer 868)  wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 41 444,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji nieruchomości objętej księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4 (działki numer 50/11, 50/12, 50/35)  wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 488 270,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działki numer 868 w wysokości 6 216,60 zł oraz nieruchomości tj. działek o numerach 50/11, 50/12, 50/35 w wysokości 73 240,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju do Wydziału Cywilnego.