Komornik Sądowy przy SR Poznań-Grunwald i Jeżyce Piotr Tomaszewski

ogłasza licytację na Zabudowana nieruchomość gruntowa

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-23 11:00
Cena wywoławcza: 303 266,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1775/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Palaczówka
Miasto: Ceradz Kościelny
Województwo: wielkopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski kancelaria komornicza: Poznań, ul. Śniadeckich 50/2 zawiadamiam, że w dniu

 

23 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Piotra Tomaszewskiego Poznań, ul. Śniadeckich 50/2 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako (nieruchomość gruntowa zabudowana), położonej w: 62-080 Ceradz Kościelny, ul. Palaczówka 7, działka nr 63/10 w trybie egzekucji uproszczonej, księga wieczysta nr PO1P/00218128/8.

 

Suma oszacowania wynosi: 454 900,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 303 266,67 zł.

Licytant zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 45 490,00 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy Piotr Tomaszewski PeKaO nr 50 1240 1747 1111 0010 2730 9341 lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godz. 8:00-16:00 ewentualnie w gotówce na pół godziny przed wywołaniem licytacji w Sali Sądu Rejonowego wskazanej jak na wstępie podając sygn. sprawy KM 1775/12 (tytułem rękojmi pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej). Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Tel. (61) 222 49 94, fax. (61) 222 49 95, www.komornik-tomaszewski.pl