Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Marcin Sobuś

ogłasza licytację na Udział w budynku mieszkalnym

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 13:15
Cena wywoławcza: 21 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 5935/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Główna
Miasto: Serby
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Marcin Sobuś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 13:15

 

w sali nr 204 Sądu Rejonowego w Głogowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/4 nieruchomości oznaczonej jako grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, w zabudowie bliźniaczej, podpiwniczony z użytkowym poddaszem oraz wolnostojący budynek gospodarczy, położony we wsi Serby, przy ul. Główna 27 i posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie nr LE1G/00097512/9 stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Udział 1/4 nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 28 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 21 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej na dzień przed licytacją, na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247

podając na dowodzie wpłaty, iż jest to: rękojmia do sprawy: KM 5935/15, oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji.

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 833 22 22.