Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48,59 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 14:15
Cena wywoławcza: 81 855,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1913/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Marii Merkert
Miasto: Nysa
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik (tel. (77) 435 27 17) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Nysie mającego siedzibę przy pl. Kościelny 6 w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego numerem 3, położonego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, zlokalizowanym w Nysie przy ulicy Marii Merkert nr 17, w gminie Nysa, powiat nyski, województwo opolskie. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowym w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw nr OP1N/00078777/8, a z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 437/10000 części w prawie użytkowania wieczystego na okres do dnia 6 października 2098 roku gruntu obejmującego działkę nr 74 arkusz mapy 17 o obszarze 0,0692 ha własności Gminy Nysa oraz wspólne części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicielki lokali, dla których to praw Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00059238/9. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój, o powierzchni użytkowej 48,59 m2. W dniu wizji stwierdzono, że jeden pokój został podzielony płytami kartonowo-gipsowymi i aktualnie przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi.

Lokal wyposażony jest w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz w instalację gazową. Do powyższego lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,20 m2.

Dla ww. lokalu mieszkalnego, będącego własnością dłużników: (…) w ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej,

położonego: 48-300 Nysa, ul. Marii Merkert 17 I 18 / 3 (17),

dla którego SĄD REJONOWY W NYSIE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw nr OP1N/00078777/8.

 

Suma oszacowania wynosi 109 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 855,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 914,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:

PKO BP SA Oddział 1 w Opolu 34 1020 3668 0000 5602 0289 5290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.