Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Agnieszka Kołodziej

ogłasza licytację na Działka o pow. 0,2700 ha zabudowana

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:00
Cena wywoławcza: 60 251,33
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1233/12
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Wilkowo
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NRWR1M/00003314/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miliczu Agnieszka Kołodziej  (tel.: (71) 384 03 99, fax (71) 38316 13) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Miliczu, ul. J. Piłsudskiego 10, w sali nr 12, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: dz. nr 16/3 o pow. 0,2700 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym z poddaszem stanowiącym strych, niepodpiwniczonym, pochodzącym z 1925 r. o pow. użytkowej 114,57 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje - energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną do własnego zbiornika bezodpływowego; ogrzewanie - indywidualne centralne węglowe. Do budynku mieszkalnego dobudowano budynek garażowy o powierzchni 35,81 m2, nie posiada bramy wjazdowej i instalacji. Część niezabudowana zagospodarowana jest zielenią. Przy granicy z działką nr 15/2 jest wydzielona droga stanowiąca część działki 16/4 o szerokości około 5,0 metrów, używana przez właścicieli działki nr 16/3, gdyż od strony ulicy nie ma możliwości dostępu do działki nr 16/4, ponieważ postawiony jest betonowy płot. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów działka nr 16/3 oznaczona jest: B-RVI - użytki rolne zabudowane, położonej: Wilkowo 6 (nr wg ewidencji gruntów i budynków), dla której: Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1M/00003314/7.    

Suma oszacowania wynosi 90 377,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 oszacowania i wynosi 60 251,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 037,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmia może być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto  komornika (podając sygn. akt KM 1233/12): PKO BP SA O. Oleśnica 93 1020 5297 0000 1802 0000 3335. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (71) 384 03 99