Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Działki, Kędzierzyn-Koźle

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 10:00
Cena wywoławcza: 718 500,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1254/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Szkolna
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

                  

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00052804/6 (I Co 987/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 602/73 o pow. 1,6618, dz. nr 602/129 o pow. 0,7568 ha, a.m. 5, obręb ewid. 0063 Blachownia oraz prawo własności budynku i budowli stanowiących odrębną nieruchomość w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej na terenie kompleksu przemysłowego „Blachownia Holding S.A.”. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW OP1K/00052804/6.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 958 000,00 zł (cena zawiera podatek VAT), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 718 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 95 800,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.