Komornik Sądowy przy SR w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 67,20 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-22 09:30
Cena wywoławcza: 63 000,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1163/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Grabówka-Korzonek
Województwo: opolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

                  

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00053628/5 (I Co 690/16)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

22 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 7 o pu 67,20 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. użytkowej 18,10 m2, położ. w m. Grabówka-Korzonek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie, ul. Nowa 4A. Z lokalem związany jest udział w wysokości 210/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 160/21 arkusz mapy 1 o pow. 0,0620 ha, obręb 0086 Grabówka. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą nr OP1K/00053628/5, zaś gruntowa KW OP1K/00037167/7. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 84 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 400,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.