Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie Leszek Dumnicki

ogłasza licytację na Działki, Zabierzów

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 09:45
Cena wywoławcza: 383 568,75
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2089/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Zabierzów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszek Dumnicki Kancelaria Komornicza w Krakowie mający siedzibę  przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 9:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr D-117, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Zabierzów, gm. Zabierzów:

1) działka nr 212/1 o powierzchni 0,29 ha zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych, posiadająca założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach o numerze: KR2K/00026140/8 - oszacowana na kwotę: 675 299,00 zł;

2) działka nr 211 o powierzchni 0,43 ha zabudowana budynkiem usługowo-produkcyjnym, posiadająca  założoną  księgę  wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z siedzibą w Krzeszowicach o numerze: KR2K/00025633/4 ­– oszacowana na kwotę: 511 425,00 zł;

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi:

- dla działki nr 212/14 – 506 474,25 zł,

- dla działki nr 211 – 383 568,75 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania poszczególnych działek, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomości można oglądać w dniach 5 i 12 grudnia 2016 r. w godzinach od 12 do 13, zaś ich operaty szacunkowe znajdują się do wglądu w biurze komornika.