Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Marian Piasecki Kancelaria Komornicza w Tarnowie

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Tarnowie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 13:20
Cena wywoławcza: 67 600,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1261/11
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lwowska
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  Marian Piasecki zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 13:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Tarnowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr  4,

położonej w miejscowości Tarnów, przy ul. Lwowska 27,

stanowiącej własność dłużnika. 

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00102391/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 101 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 67 600,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją, tj. do dnia 12.12.2016 r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tę można oglądać od dnia 28.11.2016 r., zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, znajdującej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, tel. (14) 627 56 69.