Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 28,79 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:00
Cena wywoławcza: 54 333,33
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bema
Miasto: Gostynin
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), położonego: 09-500 Gostynin, Bema, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00036980/0.

 

Suma oszacowania wynosi 81 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  54 333,33 zł, rękojmia - 8 150,00 zł. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny jest zlokalizowany przy ul. Bema 17, w niedalekiej odległości od ścisłego centrum miasta Gostynin. Budynek położony jest w otoczeniu podobnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które są zarządzane przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową.

Budynek ul. Bema 17 - wybudowany został w 1977 roku jako obiekt czterosegmentowy o pięciu kondygnacjach nadziemnych i pełnym podpiwniczeniu. Budynek o konstrukcji uprzemysłowionej typu "wielki blok". Ściany, stropy, klatki schodowe i stropodach budynku - żelbetowe, prefabrykowane. W niedawnej przeszłości budynek został poddany termomodernizacji.

Wyceniany lokal - usytuowany jest na III piętrze budynku, oznaczony został numerem 26 i składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 28,79 m2. Do przedmiotowego lokalu mieszkalnego przynależy balkon oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 4,10 m2 zlokalizowane w podpiwniczeniu budynku. Stolarka okienna w lokalu typu PCV, stolarka drzwiowa płycinowa. Lokal jest wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną (woda zimna i ciepła), centralnego ogrzewania, elektryczną. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu. Budynek przy ul. Bema 17, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 1957/19 uregulowanej w księdze wieczystej PL1G/0003600/7 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie. Z własnością lokalu związany jest udział 3289/279643 części w urządzeniach wspólnych budynku oraz taki sam udział we współwłasności prawa użytkowania wieczystego działki nr 1957/19 o pow. 1630 m2 położonej w Gostyninie. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O Centrum w Płocku  58 1020 3974 0000 5702 0057 9847, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.