Komornik Sądowy przy SR w Gostyninie Ilona Mirowska

ogłasza licytację na Działki w miejscowości Nowy Duninów

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-16 10:30
Cena wywoławcza: 48 466,67
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Nowy Duninów
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska (tel. (24) 235 90 50) ogłasza, że dnia

 

16 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 43 w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej: 09-505 Nowy Duninów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą nr NKW PL1G/00035249/7.

 

Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 466,67 zł, rękojmia - 7 270,00 zł. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Nowy Duninów w gminie Nowy Duninów. Miejscowość ta posiada charakter typowo rolniczy. Rejon ten ma średni stopień zurbanizowania.

Działka nr 321/6 - działka o kształcie prostokątnym (orientacyjna długość wynosi ok. 95 m i szerokości ok. 22 m) dająca możliwość racjonalnego zagospodarowania. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 0,2168 ha. W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości dominują zabudowane nieruchomości rolne. Od strony północno - zachodniej graniczy z działką zabudowaną domem jednorodzinnym podobnie jak od strony frontowej. Z pozostałych dwóch stron nieruchomość graniczy z działkami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo. W niedalekiej odległości znajdują się duże kompleksy leśne. Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona, użytkowana rolniczo. Teren działki płaski o nieznacznych różnicach wysokości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do utwardzonej drogi gruntowej, posiada również dostęp do wodociągu, kanalizacji i energii elektrycznej.

Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Duninów, zatwierdzonego uchwałą nr 138/XX/2004 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10.09.2004 r., w studium tym nieruchomość posiada przeznaczenie - RM tereny zabudowy zagrodowej.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA II O Centrum w Płocku 58 1020 3974 0000 5702 0057 9847, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.