Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Konrad Ślusarczyk

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 33,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-20 11:00
Cena wywoławcza: 105 922,50
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 988/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wilczyńskiego
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Konrad Ślusarczyk (tel. (89) 535 25 81) ogłasza, że dnia

 

20 grudnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 301, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 104 położonego w Olsztynie przy ul. Wilczyńskiego 6E, usytuowanego na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 33,70 m2,

należącego do: (…),

położonego: 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 6E/104,

dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00088713/4.

 

Suma oszacowania udziału wynosi 141 230,00 zł, zaś cena wywołania jest 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 922,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 123,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.