Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,67 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 14:00
Cena wywoławcza: 29 850,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 42/16
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Grota Roweckiego
Miasto: Dzierżoniów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE   O   PIERWSZEJ   LICYTACJI   NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta (tel. (74) 831 96 00, fax 832 39 62) na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51 w sali nr 202, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 32,67 m2, wg księgi wieczystej ma 32,86 m2, składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położonego na II piętrze budynku dwupiętrowego, lokal z niewielkim balkonem. Do lokalu przynależy piwnica. 

Przedmiotowa nieruchomość lokalowa, zgodnie z zapisami w akcie notarialnym Rep. A 2945/11 z dnia 26.05.2011 r., obciążona jest dożywotnią i bezpłatną służebnością mieszkania - polegającą na prawie korzystania z całego lokalu mieszkalnego, która została ujawniona w dziale III przedmiotowej księgi wieczystej na rzecz (…); położonej: 58-200 Dzierżoniów, Grota Roweckiego 17/8, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00017993/1.

 

Suma oszacowania wynosi 39 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 850,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 980,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 96 00.