Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy Woli w Warszawie Agnieszka Papińska - Dzikowicz

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny w Warszawie

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-21 10:30
Cena wywoławcza: 156 525,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Okopowa
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Agnieszka Papińska-Dzikowicz (tel. (22) 468 11 97) ogłasza, że dnia

 

21 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie nr C mającego siedzibę przy ul. Antoniego Kocjana 3 w sali nr 60, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego poł. ul. Okopowa 18 lok. 98 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA4M/00394467/4.

Suma oszacowania wynosi 208 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 870,00 zł. Rękojmię należy uiścić w Kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika 61 1020 1156 0000 7002 0125 4101 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.