Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek

ogłasza licytację na Działki, w tym zabudowana w miejscowości Zakopane

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2017-01-12 13:00
Cena wywoławcza: 756 375,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 24/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Bogdańskiego
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Bogusław Klocek Kancelaria Komornicza w Zakopanem zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 stycznia 2017 r. o godz. 13:00

 

w kancelarii komornika przy ul. Kasprowicza 20 w Zakopanem

 

PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonych w obr. 8 Zakopane, gm. Zakopane, powiat tatrzański składających się z działki nr 619 o pow. 0,0966 ha oraz z działki nr 889 o pow. 0,0142 ha. Działka nr 619 zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Bogdańskiego 14A. Działka nr 619 o powierzchni 9a 66 m2, dz. nr 889 o pow. la 42m2- stanowi drogę dojazdową do działki nr 6 (udział dłużnika wynosi 8/16 części), Działka nr 619 jest ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z przyziemiem i dwukondygnacyjnym poddaszem użytkowym, dach wielospadowy pokryty blachą niskotrapezową, obiekt murowany nieocieplony i otynkowany o pow. użytkowej 278,0 m2. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym do remontu i modernizacji - stropy przyziemia zawilgocone i zagrzybione. Standard budynku przeciętny. Nieruchomości są położone w atrakcyjnej lokalizacji (okolice doi. Strążyskiej). W sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa. Dojazd z asfaltowej drogi gminnej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu dz. nr 619 położona w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości objęte KW NS1Z/00007758/5 oraz NS1Z/00006505/0

Nieruchomości KW NS1Z/00007758/5 oraz udział 8/16 części w nieruchomości NS1Z/00006505/0,

 

należy do:

(…)

Nieruchomości oszacowane są na kwotę: 1 008 500,00 zł brutto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 756 375,00 zł. Rękojmia: 100 850,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 100 850,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika bądź na rachunek bankowy komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesiane do Sądu Rejonowego w Zakopanem do Wydziału I Cywilnego: jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.