Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Marcin Różycki

ogłasza licytację na Lokal niemieszkalny (garaż) o pow. 18,60 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 13:20
Cena wywoławcza: 32 100,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale usługowo-przemysłowe
KM: 97/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Krowoderska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Marcin Różycki zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 13:20

 

w sali B-104 w VI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż nr G2 o powierzchni 18,60 m2 położonego w budynku parterowym, znajdującym się w dziedzińcu kamienicy nr 39 przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, dla którego w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie jest prowadzona księga wieczysta o numerze: KR1P/00344885/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 42 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 32 100,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 4 280,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację na rachunek bankowy komornika nr: 35 1060 0076 0000 3260 0169 0678 BPH S.A. Nieruchomość można oglądać w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 12:30. Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii komornika w godzinach 8:00-15:00.
o przysądzaniu własności.