Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o pow. 64.81 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-14 10:30
Cena wywoławcza: 221 175,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 30042/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Małachowskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 grudnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 137, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

tj. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz udział związany z własnością lokalu, położonego: 50-084 Wrocław, ul. Małachowskiego 18/10E, należącego do dłużnika (…), dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00300556/5.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, w zabudowie zwartej, o 5 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Budynek wykonany został w technologii murowanej, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną i częściowo płaskim pokrytym papą termozgrzewalną. W 2013 roku został przeprowadzony remont generalny budynku polegający na termomodernizacji (ociepleniu budynku i wykonaniu nowego tynku), odnowieniu klatki schodowej, instalacji windy, wymianie wszystkich instalacji oraz wyposażenia w instalację teletechniczną (antena zbiorcza, monitoring, domofon). Elementy wykończeniowe budynku dobrej jakości. Stan techniczny budynku: dobry. Rok budowy: 1903 r. W ewidencji gruntów znajduje się informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków (poz. nr 538/A/05). Zgodnie z wykazem obszarów w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod pozycją 538/A/05 z 20.06.2005 r. wpisany jest obszar – historyczny układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego. Lokal dwupoziomowy usytuowany jest na poddaszu (5 kondygnacja), z dwustronną (północno-wschodnią i południowo-zachodnią) ekspozycją okien. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoje, w tym jeden z aneksem kuchennym i połączony z przedpokojem, łazienka z WC (poziom I) oraz pokój (poziom II). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 64,81 m2. Wyposażenie instalacyjne budynku: instalacja elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja gazowa, instalacja teletechniczna.

 

Suma oszacowania wynosi 294 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 29 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 30042/15”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Na dzień 30.11.2016 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 10:35 do godz. 11:05. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11