Komornik Sądowy przy SR w Lubinie Konrad Klemaszewski

ogłasza licytację na Działka o łącznej pow. 2,26 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 14:30
Cena wywoławcza: 41 925,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 977/13
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Jędrzychów
Województwo: dolnośląskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Lubinie, ul. Wrocławska 3, sala III, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  należącej do dłużnika: (…), położonej: 59-101 Polkowice, Jędrzychów, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00000249/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna niezabudowana, położona w granicach działek gruntu nr 268 i 278 łącznego obszaru 2,26 ha w obrębie Jędrzychów, gm. Polkowice, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie. W skład nieruchomości wchodzi: prawo własności niezabudowanej działki nr 268 obszaru 0,42 ha, prawo własności niezabudowanej działki nr 278 obszaru 1,84 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Jędrzychów uchwalonym Uchwałą nr XI/87/99 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 16 września 1999 r. Działki gruntu nr 268 i 278 położone są na terenach gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. Część działki nr 278 położona jest w granicach projektowanej strefy ochrony pośredniej wód podziemnych.

 

Suma oszacowania nieruchomości KW LE1U/00000249/1 wynosi 55 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 925,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 5 590,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe

22 1160 2202 0000 0001 4687 3928

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do 18:00. Operat szacunkowy nieruchomości można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stronie www.komorniklubin.pl