Komornik Sądowy przy SR w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Bolęcin

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-06 14:00
Cena wywoławcza: 690 300,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1444/15
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Wczasowa
Miasto: Bolęcin
Województwo: małopolskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 grudnia 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, sala 09 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

udział 52/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki nr 970/3 o pow. 0,0116 ha i działki nr 970/4 o pow. 5,2777 ha, budynku i urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budynki, budowle, urządzenia trwale z gruntem związane, tworzące kompleks zabudowy stadniny koni, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w: Bolęcin przy ul. Wczasowej 16, stanowiącej własność dłużnika: (…);

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chrzanowie nr KR1C/00051916/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 770 000,00 zł.

Wartość udziału wynoszącego 52/100 oszacowana została na kwotę: 920 400,00 zł.

Cena wywołania udziału 52/100  w nieruchomości KR1C/00051916/8 w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 690 300,00 zł.

Rękojmia: 92 040,00 zł.

 

Sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości obejmującej dwie działki ewidencyjne 970/3 i 970/4, dla których Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1C/00051916/8 w zakresie:

-          dostawy udziałów w budynkach znajdujących się na działce ewid. o nr 970/4 podlegać będzie zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;

-          dostawy udziałów w budynkach znajdujących się na działce ewid. o nr 970/3 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Rękojmię należy wpłacić komornikowi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386 PKO Bank Polski SA o. Chrzanów

podając jednocześnie tytuł wpłaty.

 

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.