Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Południe Piotr Majdziński Kancelaria Komornicza w Gdańsku

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o o łącznej po. 54,8100 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-15 09:30
Cena wywoławcza: 142 200,00
Rodzaj licytacji: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 1214/05
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Lenartowicza Teofila
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński 80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 37/38/3  (tel. (58) 322 31 48) ogłasza, że dnia

 

15 grudnia 2016 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 9A, w sali nr E 1.10A (budynek E), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny składający się z  3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej pow. 54,8100 m2, należącej do: (…), położonej: 80-704 Gdańsk, ul. Teofila Lenartowicza 18 B/7, Gdańsk, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00060507/5.

Właścicielowi lokalu nr 7 służy do dnia 18.10.2092 r. udział, tj. 55/1223 części użytkowania wieczystego działki nr 20/9 obszaru 542 m2, objętej księga wieczystą KW nr 60505 oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania.

 

Suma oszacowania wynosi 213 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 200,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 330,00w gotówce.

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

BANK PEKAO SA Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255.

 

W celu zwrotu wpłaconego wadium należy w kancelarii komornika złożyć wniosek ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew wpłaconej kwoty.

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.