Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Alina Wyszyńska Kancelaria Komornicza w Białymstoku

ogłasza licytację na Nieruchomości w miejscowości Ryboły, Karakule

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-09 09:00
Cena wywoławcza: 33 034,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1170/15, 1640/15
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Ryboły, Karakule
Województwo: podlaskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy S.R. w Białymstoku Alina Wyszyńska, mająca  siedzibę w Białymstoku przy ul. Marjańskiego 3 lok. 406 zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, odbędą się

 

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

 

w dniu 9 grudnia 2016 r.

sala nr XIV

 

* o godz. 9:00 (AW KM 1170/15, II CO 2455/16)

pierwsza licytacja nieruchomości, stanowiącej niezabudowane działki oznaczone w ewid. gruntów jako działka nr geod. 1560/3 o pow. 0,4426 ha, działka nr geod. 1560/4 o pow. 0,4407 ha oraz udziału 1/5 w działce nr geod. 1560/5 o pow. 0,3057 ha, położonej: Karakule, gm. Supraśl,

o numerze [NKW BI1B/00148106/0] - dla działek nr geod. 1560/3 oraz nr geod. 1560/4,

o numerze [NKW BI1B/00148107/7] -  dla działki nr geod. 1560/5.

 

Suma oszacowania działki nr geod. 1560/3 wynosi 128 900,00 zł, cena wywołania 96 675,00 zł, rękojmia 12 890,00 zł.

 

Działka nr geod. 1560/4 sprzedawana jest łącznie z udziałem w wysokości 1/5 części w działce nr geod. 1560/5, stanowiącej drogę dojazdową.

 

Suma oszacowania działki nr geod. 1560/4 wynosi 139 900,00 zł, udział 1/5 części w działce nr geod. działka nr geod. 1560/5 wynosi 15 780,00 zł (w tym wartość służebności wynosi 1 000,00 zł).

Łączna wartość działki nr geod. 1560/4 wraz z udziałem 1/5 części w działce nr geod. 1560/5 wynosi 155 680,00 zł (w tym wartość służebności wynosi 1 000,00 zł). Cena wywołania 116 760,00 zł, rękojmia 15 570,00 zł.

 

w dniu 12 grudnia 2016 r.

sala nr XIV

 

 

* o godz. 10:00 (AW KM 1640/15, II CO 2215/16)

druga licytacja odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się z 6 izb o pow. 80,10 m2, usytuowanego na I piętrze w budynku 2-kondygnacyjnym wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą nr 5 i piwnicą nr 1 o łącznej pow. 9,90 n2, położonego: Ryboły 1/15, gm. Zabłudów, o numerze [NKW BI1B/00089393/6].

 

Suma oszacowania wynosi 49 550,00 zł, cena wywołania 33 034,00 zł, rękojmia 4 960,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika:

BANK PEKAO SA BIAŁYSTOK 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081,

na dwa dni robocze przed licytacją  lub gotówką do kancelarii komornika najpóźniej do godziny 16:00 w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Rękojmie składane na sali sądowej nie będą uwzględniane.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta egzekucyjne w tej części w czytelni Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny w Białymstoku.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 741 11 30.