Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański

ogłasza licytację na Działka gruntu o powierzchni 0,5684 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 14:20
Cena wywoławcza: 4 860,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 883/14
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Mójcza
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KI1L/00149041/2 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dni

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Mójcza, gmina Daleszyce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1L/00149041/2.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę gruntu oznaczonego nr 944, obręb 0009 Mójcza, o powierzchni 0,5684 ha. Działka na powierzchni 0,0327 ha stanowi nieużytki oraz łąki (ŁIV, ŁIII) na powierzchni 0,5357 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 6 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 860,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 648,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP 87 1240 4416 1111 0010 4604 3453, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.