Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański

ogłasza licytację na Lokal mieszkalny o powierzchni 61,70 m2

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-13 14:30
Cena wywoławcza: 136 848,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 564/12
 
Położenie nieruchomości:
Ulica: Os. Na Stoku
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Włodzimierz Hersztański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 44 w sali nr XVI odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 25-437 Kielce, os. Na Stoku 48/9, dla którego nie ma urządzonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Stoku (adres spółdzielni: os. Na Stoku, Pawilon 102, 25-437 Kielce). Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni 61,70 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowany jest na czwartym piętrze. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy o pow. 7,39 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 182 465,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 136 848,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 246,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al. 1000-lecia PP 87 1240 4416 1111 0010 4604 3453, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.