Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski

ogłasza licytację na Działka zabudowana o pow. 0,3943 ha

Informacje ogólne:
Data i godzina: 2016-12-28 09:20
Cena wywoławcza: 49 425,00
Rodzaj licytacji: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1181/16
 
Położenie nieruchomości:
Miasto: Grzybno
Województwo: zachodniopomorskie
Opis licytacji:
drukuj stronę drukuj

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski (tel. (91) 416 29 79) ogłasza, że dnia

 

28 grudnia 2016 r. o godz. 9:20

 

w  gmachu Sądu Rejonowego w Gryfinie ul. Grunwaldzka 8, w sali  nr 10, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

następującej nieruchomości:

działka nr 141/25 o pow. 0,3943 ha, zabudowana budynkami gospodarczymi, obciążona umową dzierżawy,  położona: 74-500 Chojna, Grzybno, obręb 0016, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę  wieczystą o numerze
KW SZ1Y/00063815/1.

Suma oszacowania: 65 900,00zł, cena wywołania: 49 425,00 zł.

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji stanowi 3/4 ceny szacunkowej.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 6 590,00 zł, którą należy wpłacić w gotówce w kancelarii komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji. Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62 1240 3855 1111 0000 4478 6485 (decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule